Bier Garden

125 Dong Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam